Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti,
akceptácia odlišností,
netolerancia násilia a extrémizmu

  • Empatia
  • Trpezlivosť
  • Porozumenie
  • Riešenie
  • Pochopenie
  • Pomoc
  • Úcta
  • Rešpekt

Putovný program v 4 krokoch
na 8 školách v regióne

1

MÁME SVOJE PRÁVA, ALE AJ POVINNOSTI...

Ochrana ľudských práv. Extrémizmus a radikalizmus kedysi a dnes. Základné princípy Dohovoru OSN o právach dieťaťa. Čo všetko môže škola zakazovať a čo nie. Preberám zodpovednosť za svoje konanie.

2

CHCEME POROZUMENIE...

Nie sme zlí, máme len iný názor - riešenie problémových situácií medzi rodičmi a deťmi. Aj vy ste boli v našom veku - riešenie problémových situácií medzi učiteľmi, rodičmi, starými rodičmi a mladými ľuďmi.

3

PODAJME SI RUKY...

Žijeme spolu - tréning, výzva verejnosti na pomoc starým, chorým, osamelým  a odkázaným ľuďom. Vieme o vašej pomoci - zverejnenie spôsobu pomoci a mien dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili našej výzvy.

4

POSUŇ
ĎALEJ...

Z nášho života - členovia  skupiny rozprávajú o svojich životných skúsenostiach za účasti psychológa, beseda, diskusia.