2. KROK: CHCEME POROZUMENIE...

VIDEO Ja v tvojom veku

Často sa vám stáva, že dospelí začínajú svoju reč vetou JA V TVOJOM VEKU ...? Nám tiež... Preto sme sa bližšie pozreli na tento fenomén, určili hlavné okruhy tém a najčastejšie používané frázy. Rovnako sme do videa vložili aj naše odpovede s výzvou o vzájomné porozumenie, rešpekt a pokojné spolunažívanie.

ANKETA Moje zručnosti

V ankete sme sa zamerali na vaše zručnosti, pocity a skúsenosti v situáciách, kedy ste v konflikte s dospelou osobou.

AKTIVITA Nakresli svoje pocity

Ak chceme pomáhať druhým, najskôr potrebujeme spoznať seba. Práca so svojimi emóciami je jedným z najdôležitejších bodov sebapoznávania.

Svoj obrázok nám môžeš odfotiť, alebo naskenovať a poslať prostredníctvom nasledovného formuláru.
(Maximálna veľkosť nahratého súboru je 20 MB).

Sem môžeš priložiť svoj obrázok *

  ANKETA Ja v tvojom veku

  V tejto ankete sa vrátime k videu Ja v tvojom veku. Pýtať sa budeme na vaše skúsenosti a emócie s nimi spojené.

  AKTIVITA Vytvorte vlastný Dohovor

  Porozumenie medzi generáciami či rôznymi skupinami je veľmi dôležité. Rovnako ako kompromisy a vzájomný rešpekt. K tomu nám slúži aj Dohovor, ktorý uvádza, aké zásady dodržiavať, aby sa nám spolu dobre žilo. Niektoré Dohovory uvádzajú aj naše práva, ako napríklad Dohovor o právach detí. A teraz si môžete vytvoriť vlastný Dohovor, ktorý vám pomôže v každodennom živote a komunikácií.

  Svoj obrázok nám môžte odfotiť, alebo naskenovať a poslať prostredníctvom nasledovného formuláru.
  (Maximálna veľkosť nahratého súboru je 20 MB).

  Sem môžeš priložiť svoj obrázok *