Odborné prednášky

Mgr. Ondrej Godál 
Einsatzgruppen – Hitlerove jednotky smrti

Mgr. Marián Kišac  
Extrémizmus a tolerancia

Mgr. Helena Kopecká 
Ľudské práva a slobody

Mgr. Helena Kopecká 
Práva detí – porušovanie práv

RNDr. Milan Krajčík 
Ochrana ľudských práv v Európe a na Slovensku

Mgr. Bohuš Sasko
Formy trestu včera a dnes