3. KROK: PODAJME SI RUKY...

VIDEO Porozumenie 

Video nám rozpovie, aké dôležité je rešpektovať a vnímať druhého človeka, zvoliť vhodnú formu komunikácie a poskytne informácie 
k vybraným organizáciám, ktoré sa venujú pomoci ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

ANKETA Postoje a porozumenie

V ankete sa pýtame na vaše skúsenosti s ľuďmi, ktorí majú nejaké zdravotné znevýhodnenie. Sme zvedaví aj váš názor.

VIDEO Pomoc tým, ktorí to potrebujú

Ľuďom v núdzi a v ťažkých životných situáciách sa snažia pomáhať rôzne charitatívne organizácie. My sme sa spýtali na ich prácu, vhodné a nevhodné formy pomoci, aj ako môžeme pomôcť v každodennom živote.

Charita blahoslavenej sestry Zdenky, Topoľčany

OZ Storm, Nitra

Sant´Egidio, Topoľčany

Trnavská arcidiecézna charita, Trnava

AKTIVITA Navrhni dobrý skutok

Urobíme si krátku aktivitu. Skúsime navrhnúť vhodný spôsob pomoci niekomu v našom okolí. 
Niečo, čo by sme aj vedeli zrealizovať. Pretože pomáhať si navzájom je dôležité.

Svoj návrh nám môžeš odfotiť, alebo naskenovať a poslať prostredníctvom nasledovného formuláru.
(Maximálna veľkosť nahratého súboru je 20 MB).

Sem môžeš priložiť svoj návrh *

    VIDEO Inka Königová, misia v Hondurase

    Vo videu sa nám predstaví Inka Königová, ktorá bola 8 mesiacov na laickej misii v Hondurase. Porozpráva nám, ako sa tam dostala, čo videla a zažila. A hovoriť bude aj o sociálnych problémoch na Slovensku a o vlastných skúsenostiach so skupinami obyvateľov, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácií.