4. KROK: POSUŇ ĎALEJ...

VIDEO True Story

Príbehy neznámych ľudí, ktoré sa mohli stať aj nám. 
Tak sa neotáčajme chrbtom k ostatným a podajme pomocnú ruku, ak je to v našich silách a možnostiach.

ANKETA Životný príbeh 

Skúsme si predstaviť, že by sme boli „v koži“ niektorej z postáv predchádzajúceho videa. V ankete sa budeme pýtať aj na pomoc či jej prijatie.

VIDEO Real story 

Predstavujeme Vám manželov Renátku a Milana Labantových, obaja sú vysokoškolsky vzdelaní, veľmi talentovaní, plní života a plánov ... a do života im vstúpila nečakaná situácia v podobe dieťatka s diagnózou Spina bifida (rázštep chrbtice). Rozprávali sme sa s nimi o tom, ako sa to dozvedeli, ako to celé prežívali aj ako vyzerá ich život v súčasnosti.

AKTIVITA Vytvorte heslo 

Skúsime si krátku aktivitu. Môžeme v nej využiť všetko, čo sme sa dozvedeli a naučili v rámci projektu Spoločne vzájomným porozumením k ľudskosti.

Svoj návrh nám môžeš odfotiť, alebo naskenovať a poslať prostredníctvom nasledovného formuláru.
(Maximálna veľkosť nahratého súboru je 20 MB).

Sem môžeš priložiť svoj návrh *

    ANKETA Podanie pomocnej ruky

    Otázkami v ankete sa vrátime k téme predchádzajúceho bodu – k vytvoreniu hesla a výzvy.